Депортация поляков и польских граждан в Сибирь в 1939-1956 гг. / Deportacja Polaków i polskich obywateli na Syberię w latach 1939-1956.

* Daniel Bóckowski.Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943. Waczawa,-1999. 500 s.  

Читать / Скачать. 

Stanisław Ciesielski. Deportacje obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941

Читать / Скачать

* Anna Zapalec. DEPORTOWANI OBYWATELE POLSCY PRACUJĄCY W SOWIECKIM PRZEMYŚLE DRZEWNYM W ŚWIETLE DOKUMENTACJI TRUSTU „TOMLES” (1940–1941)

Читать / Скачать