Поляки о Сибири: мемуары / Polacy na Syberii: wspomnienia

Zasoby cyfrowe Pamiętniki syberyjskie:

* Baliński Karol, Pisma Karola Balińskiego, Poznań 1849

– Zobacz >>

* Błoński Rafał, Pobyt na Syberyi Rafała Błońskiego przez niego samego w Rzymie opisany w 1865 roku, Kraków 1873

– Zobacz >>

* Ciecierski Faustyn, Pamiętnik xiędza Ciecierskiego, przeora Dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów jego przygody, doznane na Sybirze w latach 1797-1801, Lwów 1865

– Zobacz >>

* Czaplicki Ferdynand Władysław, W sybirskich tajgach. Obrazek z życia posieleńców, Kraków 1870

– Zobacz >>

* Czaplicki Ferdynand Władysław, Czarna Księga. 1863-1868, Poznań 1878

– Zobacz >>

* Czaplicki Ferdynand Władysław, Na Irtyszu. Urywek wspomnień z moskiewskiej niewoli, Kraków 1869

– Zobacz >>

* Czaplicki Ferdynand Władysław, Obraz Syberyi, Kraków 1871

– Zobacz >>

* Czernik Wandalin, Pamiętniki weterana 1864 r., Wilno 1914

– Zobacz >>

* Dybowski Benedykt, Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Lwów 1930

– Zobacz >>

* Felińska Ewa, Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, T. 1, seria 2: Wilno 1858, T. 2, seria 2: Wilno 1859, T. 3: Wilno 1856

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

T. 3 – Zobacz >>

* Felińska Ewa, Wspomnienia z podróży do Syberji i pobytu w Berezowie, Wilno 1850

– Zobacz >>

* Feliński Zygmunt Szczęsny, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego cz. 1 1822-1851, cz. 2 1851-1883, Kraków 1897

cz. 1 – Zobacz >>

cz. 2 – Zobacz >>

* Gieysztor Jakub, Z Syberyi: rękopism nadesłany, Drezno 1873

– Zobacz >>

* Gieysztor Jakub, Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, Wilno 1913

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

* Giller Agaton, Groby polskie w Irkucku, Kraków 1864

– Zobacz >>

* Giller Agaton, Z wygnania, Lwów 1870

T. 1 – Zobacz >>

T. 2- Zobacz >>

* Giller Agaton, Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854, T. 1: Lipsk 1866, T. 2: Poznań 1912

T. 1 – Zobacz >>

T. 2- Zobacz >>

* Gordon Jakub, Pamiętniki J.G. Polaka z Korony, obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, Paryż 1861

– Zobacz >>

* Jabłoński Adolf, Dziesięć lat niewoli moskiewskiej, Lipsk 1867

– Zobacz >>

* Januszkiewicz Adolf, Żywot Adolfa Januszkiewicza oraz jego listy ze Stepów Kirgizkich, Berlin Poznań, 1861

– Zobacz >>

* Jodłowski Jan Stanisław, Wspomnienia z dalekiej północy, Krosno 1909

– Zobacz >>

* Kierdej Zygmunt, Wspomnienia z wygnania 1865-1874, Poznań 1875

– Zobacz >>

* Kobyłecki Józef, Wiadomości o Syberyi i podróże w niej odbyte w latach, 1831, 1832, 1833, 1834, Warszawa 1837

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

* Kopeć Józef, Dziennik podróży Józefa Kopcia, Paryż 1867

– Zobacz >>

* Kowalewska Zofja, Ze wspomnień wygnańca z roku 1863, Wilno 1911

– Zobacz >>

* Kozieracki Aleksander Konstanty, Pamiętnik prowincjonalnego lekarza, Poznań 1928

– Zobacz >>

* Krasiński Adam Stanisław, Wspomnienia biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, Kraków 1900

– Zobacz >>

* Ksawera Grocholska, (oprac. Zygmunt Szczęsny Feliński) Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej, Kraków 1894

– Zobacz >>

* Kulaszyński Mikołaj, Trzy pisma z wygnania, Lwów 1890

– Zobacz >>

* Lasocki Wacław, Wspomnienia z mojego życia, T. 2. Na Syberji, Kraków 1934

– Zobacz >>

* Matraś Stanisław, Ze wspomnień Sybiraka, Chicago 1896

– Zobacz >>

* Migurski Wincenty, Pamiętniki z Sybiru, Lwów 1863

– Zobacz >>

* Narkiewicz Jan, Pamiętnik księdza wygnańca, Lwów 1876

– Zobacz >>

* Narkiewicz Jan, Ze wschodu, Warszawa 1899

– Zobacz >>

* Niemojowski Ludwik, Obrazki Syberyi, Warszawa 1875

– Zobacz >>

* Ostrowski Tomasz, Walka o wolność i pochód na Sybir: opowiadanie wierszem [na pamiątkę 25-tej rocznicy powstania narodu polskiego], Kraków 1889

– Zobacz >>

* Pamiętnik Maksymiliana Marksa z lat 1821-1888…K.91

– Zobacz >>

* Piotrowski Rufin, Ucieczka z Syberii przez niego samego opowiedziana, Kraków 1902

– Zobacz >>

* Piotrowski Rufin, Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze, Poznań 1877

– Zobacz >>

* Piotrowski Rufin, Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego, T. 1: Poznań 1860, T. 2: Poznań 1861, T. 3: Poznań 1861

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

T. 3 – Zobacz >>

* Samborski Henryk, Wspomnienia z powstania 1863 r. i pobytu na Syberji, Warszawa 1917

– Zobacz >>

* Siwiński Jan, Katorżnik czyli pamiętniki Sybiraka, Kraków 1905

– Zobacz >>

* Sobańska Róża, Pamiętnik rodziny Łubieńskich ofiarowany rodzeństwu przez Różę z Łubieńskich Sobańską, Warszawa 1851

– Zobacz >>

* Tabeńska Elżbieta, Z doli i niewoli: wspomnienia wygnanki, Kraków 1897

– Zobacz >>

* Tokarzewski Szymon, Ciernistym szlakiem: pamiętniki Szymona Tokarzewskiego z więzień, robót ciężkich i wygnania: dalszy ciąg pamiętników pt. „Siedem lat katorgi”, Warszawa 1909

– Zobacz >>

* Tokarzewski Szymon, Pośród cywilnie umarłych : obrazki z życia Polaków na Syberyi, Warszawa 1911

– Zobacz >>

* Tokarzewski Szymon, Katorżnicy: obrazki syberyjskie, Warszawa 1912

– Zobacz >>

* Tokarzewski Szymon, Siedem lat katorgi: Pamiętniki Szymona Tokarzewskiego 1846-1857, Warszawa 1918

– Zobacz >>

* Tokarzewski Szymon, W ucieczce: opowiadania wygnańca, Warszawa; Lwów 1915

– Zobacz >>

* Wielu autorów, Etapami na Syberyę, Warszawa 1916

– Zobacz >>

* Wolicki Konstanty, W drodze na Sybir, w: Etapami na Syberyę, s. 7-21, Warszawa 1916

– Zobacz >>

* Zaleski Bronisław, Z Orenburga, Brak danych

– Zobacz >>

* Zan Tomasz, Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832, Wilno 1929

– Zobacz >>

* Zapałowski Władysław, Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863-1870 T. 1 i 2, Wilno 1913

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

* Zielonka Kornel, Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi, Lwów 1913

– Zobacz >>

* Żmijewski Eugeniusz, Sceny z życia koczującego T. 1-2, Warszawa 1895

– Zobacz >>