Публикации. Библиография / Publikacje, bibliografia

* Antoni Kuczyński. Publikacje, działalność naukowa, edytorska i organizacyjna

* Antoni Kuczyński. Pierwsze kroki w kierunku Syberii

Читать / Скачать 

* Antoni Kuczyński. Razem czy oddzielnie? POLSKO-ROSYJSKA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE BADAŃ DZIEJÓW POLAKÓW NA SYBERII. TRADYCJA I  WSPÓŁCZESNOŚĆ

Читать / Скачать 

* Wiktoria Śliwowska. POLSKI SYBIR. MITYIRZECZYWISTOŚĆ

Читать / Скачать 

* Wiesław Caban. Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i rosyjskich/radzieckich. 

Читать / Скачать 

* Wasyl Chaniewicz. Białystok – polska wieś na Syberii. Przeszłość i teraźniejszość

Читать / Скачать 

* Tatiana Goncharova (Татьяна А. Гончарова). Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii Family level of transferring Catholic traditions by Poles and Belarusians in Siberia.

Wersja polska - PL

* Островский Л.К. Польские школы в Сибири (1890-1920). Вестник Томского государственного университета. 2012. № (19). с. 23-29.

(Ostrowski L. K., Polskie szkoly na Syberii.)

Читать / Скачать 

* Dmitrij Karnauchow, Krzysztof  Nieczypor. HISTORIA POLAKÓW NA  SYBERII  W BADANIACH UCZONYCH POLSKI I ROSJI

Читать / Скачать 

* Iwan Sokołowski. POLACY NA SYBERII W XVII  WIEKU: WSPÓŁCZESNY STAN BADAŃ

Читать / Скачать 

Шостакович Б.С. Историографической разработки истории ссылки в Сибирь участников январского польского восстания и задачи дальнейшего изучения темы (к 150-летию Польского восстания 1863-1864 гг.). 2013 г.

(Historiograficzne opracowania zagadnienia zsylki na Syberie uczestnikow polskiego Powstania Styczniowego oraz perspektywy dalszych badan nad tematem (na 150 lecie polskieho Powstania 1863-1864 r.) 

Читать / Скачать 

* Нам И.В. Польские организации и Сибирская областная дума (1917-1918 гг.)

Скачать 

* Наумова Н.И. Поляки-железнодорожники в освоении Трансибирской магистрали (первая четверть ХХ в.)

Скачать 

* Artiom Czernyszew (UPH Siedlce), Helena Cybulska (Wrocław). Archiwum polskich zesłańców Łucji Abduliny z Krasnojarska

Скачать 

Яник Михаил.  Поляки – полякам – неизвестные эпизоды помощи военнопленным в России в 1914 – 1918 гг.

Скачать / Читать 

*Корольков А.Т. Вдохновленный предками: к 75-летию профессора Болеслава Сергеевича Шостаковича // Тринадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения: материалы. В 2 т. Том 1 / ФГБОУ ВО «ИГУ» [науч. ред. Ю. А. Зуляр]. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. – С. 58-65.

Скачать/Читать